برخي از مهمترين دلايل نياز به آشنايي با فاركس به شرح زير است:

1- اين بازار بزرگترين بازار مالي دنيااست. روزانه بيش از 1.8 هزار ميليارد دلار پول در اين بازار رد و بدل مي‌شود. بازارهاي نفت، طلا، بورس و ... در مقابل اين بازار عملاً وجود ندارند!

2- آشنايي با فاركس ما را مجبور ميكنند كه عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد جهاني و ميزان تأثير هر يك از آنها را بفهميم.

3- اين بازار 24 ساعت شبانه‌روز فعال است! (در هر ساعت در بخشي از دنيا)

4- آشنايي با اين بازار ما را با شاخه‌هاي مختلفي از علوم از اقتصاد خرد (شاخصهاي خريد ميوه و سبزيجات در آمريكا بر نرخ تبديل يورو و دلار تأثير دارد!) و كلان گرفته تا روانشناسي و جامعه‌شناسي (به هر حال اين انسانها هستند كه در اين بازار معامله مي‌كنند) آشنا مي‌كند. آنهم نه به صورت تئوريهاي تخيلي و غير كاربردي. بلكه به صورت تئوريهايي كه پشتيبان علمي (ببخشيد، پشتيبان مالي!) دارند.

و دست آخر اينكه ميتوان در اين بازار كار كرده و كسب درآمد كرد!!