كارشناس بخش اكولوژي منابع آبي موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: به دليل حساس بودن آبسنگ‌هاي مرجاني به محيط اطراف ، وجود آنها در يك محيط، نشان‌دهنده سالم بودن آن منطقه از دريا است. دكتر "فريدون‌اوسي" روز چهارشنبه درگفت وگو باخبرنگار علمي ايرنا افزود: شرايط زيستي و اكولوژيك آبسنگ‌هاي مرجاني به گونه‌اي است كه به عنوان يك شاخص سلامت محيط ساحل و دريايي محسوب مي‌شوند. وي با اشاره به حساسيت و آسيب پذيري زياد مرجان‌ها گفت محيط دريايي كه مرجانها درآن زندگي مي‌كنند بايد از شفافيت ‪ ۱۰۰‬درصد برخوردار باشد زيرا آنها تحمل كدورت آب را ندارند. وي ادامه داد: درجه حرارت زياد آب در تابستان، درجه حرارت كم آب در زمستان، كدورت آب، آلودگي‌هاي نفتي، رقابت با جلبك‌هاي قهوه‌اي از نظر اكولوژيك و توسعه بدون مديريت از نظر فعاليت‌هاي اكوتوريسم و تفرجي ، صيد قاچاق مرجانها، صيد آبزيان زينتي، ساخت و ساز سازه‌ها در ناحيه ساحلي و برداشت شن و ماسه از ناحيه ساحلي خطراتي هستند كه آبسنگ‌هاي مرجاني را تهديد مي‌كنند. به گفته اوسي وجود ستاره تاجدار خاردار كه خود به طور مستقيم از مرجان‌ها تغذيه مي‌كند نيز حيات آنان را تهديد مي‌كند. وي كه خود مجري طرح بررسي آبسنگ‌هاي مرجاني و تنوع زيستي آبزيان اين مناطق است كه با مشاركت سازمان ملل اجرا شد، افزود: آبسنگ‌هاي مرجاني به عنوان يكي از زيستگاه‌هاي بسيار ارزشمند، حساس و آسيب پذير محسوب مي‌شوند كه تمركز اين اكوسيستم‌ها در ناحيه ساحلي است. وي ادامه داد: با برآوردهاي صورت گرفته از لحاظ وسعت در دنيا حدود ‪ ۶۵۵‬هزار كيلومتر مربع مساحت كل مناطق تحت پوشش آبسنگ‌هاي مرجاني است، يعني ‪ ۱۷/۸‬دهم درصد اكوسيستم‌هاي دريايي را به خود اختصاص داده است. اوسي افزود: با تحقيقات صورت گرفته، پوشش آبسنگ‌هاي مرجاني در محدوده آبهاي ايراني خليج فارس و درياي عمان حدود ‪ ۱۵‬كيلومتر مربع است كه عمدتا در پيرامون ‪ ۱۶‬جزيره خليج فارس و دو منطقه حاشيه‌اي ساحلي خليج "نايبند" و بندر "طاهري" پراكنش دارند. وي در پايان با تاكيد بر حفظ و نگهداري اين اكوسيستم ارزشمند دريايي گفت: مرجان‌هايي كه آبسنگ‌هاي مرجاني را مي‌سازند رشد بسيار كندي دارند و در نتيجه ترميم و بازسازي طبيعي آنها بسيار با كندي صورت مي‌گيرد.