این روزها کم کم به امتحانات پایان سال فرزندانمان نزدیک می شویم . امتحاناتی که برای ما و فرزندانمان خیلی مهم می باشد . و نتیجه یک سال تلاش و زحمت خود را می بینند . امیدوارم که در این روزها خانواده ها محیطی آرام را برای فرزندانشان فراهم کنند تا آنها در کمال آرامش بتوانند درس بخوانند .
در این ایام آنها را از بازی کردن ، خصوصا بازی های کامپیوتری منع کنید . و به آنها گوشزد کنید که بعد از امتحانات ،سه ماه تعطیلی در راه است و آنها می توانند بعد از امتحانات آخر سال به بازی و تفریح خود بپردازند .
سعی کنید که از مهمانی های غیر ضروری خودداری کنید . و کمتر به منزل اقوام و آشنایان و دوستان بروید برنامه ریزی درستی تهیه کنید تا بچه ها به راحتی درس بخوانند و انشاءالله موفق شوند . و با کارنامه درخشانشان همه را خوشحال کنند . و تابستان را با شادی آ غاز کنند .