فیوزها ، در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاههای معیوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق بندی ، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیش از حد جریان مجاز وسایل حفاظتی ، بکار می رود .

فیوزها می بایست بگونه ای انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن عمل کرده و مدار قسمت معیوب را قطع کنند .

انواع فیوز ها :
1- تند کار: این فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می شوند .
2- کند کار: این فیوزها با زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتورهای الکتریکی استفاده می شوند .

انواع فيوزها از نظر ساختار:

1-فیوزهای فشنگی
2-اتوماتیک(آلفا)
3-مینیاتوری
4- بکس
5-کاردی ( تیغه ای)
6-شیشه ای یاکارتریج
7- فیوزهای فشار


فیوز مینیاتوری :

این فیوز پرکاربردترین نوع فیوزها بوده و از سه قسمت رله مغناطیسی ( رله جریان زیاد زمان سریع ) ، رله حرارتی یا بی متال ( رله جریان زیاد تاخیری ) و کلید تشکیل شده است .این مجموعه را کلید موتور نیز می نامند .این کلیدها در دو نوع LوG ساخته می شوند .نوع L در مصارف روشنایی بکار می رود و تند کار است و نوع G در راه اندازی وسایل موتوری مورد استفاده قرار می گیرد و کند کار است .
فیوزها-عکس فیوزها -مقالات کامل در مورد فیوزها
عکسی از یک فیوز تک فاز مینیاتوری

فیوزها-عکس فیوزها -مقالات کامل در مورد فیوزها
عکسی از یک فیوز مینیاتوری

فیوزها-عکس فیوزها -مقالات کامل در مورد فیوزها
عکسی از یک فیوز مینیاتوری سه فاز


موضوعات مشابه: