"هودی" لالایی مادران ترکمن با زبانی ساده و صمیمی است، شعرهایی عاطفی که اکثر آنها در قالب دو بیتی سروده شده‌اند، منتها با وزنی کوتاهتر و متفاوت با آن.بالام بالام بالاسی فرزندم ای فرزند
سنده‌ن گِلر گول ایسی بوی گل از تنت می‌رسد
سنی باغریما باسّام تو را که به قلبم فشار می‌دهم
عالمه یایرار ایسی بوی گل جهان را می‌گیرد

آغا جلار بار گتیرسین درخت‌های میوه بار آورند!
قوشلار خبر گتیرسین و پرنده‌ها خبری تازه بیاورند!
قو للو قداقی قاقانگی و پدرت را که به سربازی رفته است
شوگون بیزه یتیرسین امروز پیش ما بیاورند.

آلاّی آلاّی الله یار لالالالا خداوند یارت!
داغلارا یاغیپ‌دیر قار روی کوه‌ها برف باریده است
داغلانگ قاری اریسین برف کوه‌ها آب خواهد شد
منینگ بالّیم یؤریسین و نازنین من، راه رفتن آغاز خواهد کرد

آلاّی آلاّی آق بابُکد لالا لالا ای نوزاد کوچولو
آنه‌نگ قویون ساغیانچا تا وقتی مادر شیر گوسفند را می‌دوشد
قاقانگ اوجاق قازیانچا و پدرت اجاق درست می‌کند
سالاّنچا قدا یات باب در گهواره‌ات آسوده بخواب

آلاّی - آلاّی ساز اده‌ر لالا لالا لالایی
بیلبیل‌لر آواز اده‌ر بلبلان آواز می‌خوانند
هر کیمینگ اؤز چاغاسی هر کودکی
اجه سینه نأز اده‌ر برای مادر خود ناز می‌کند

آلاّلاسام آی سنی لا لا لا لا ای ماه من
سؤیسم گؤونوم جای سنی وقتی نازت می‌کنم دلم باز می‌شود
قئش قئش لاسام یازسنی در زمستان در بهاران
گونده سویسم آز سنی هر چه دوستت بدارم باز کم است

آلاّن آلاّن اده‌بین لالا لالا لالایی
باغا سالاّن اده‌یین در باغ تابی درست می‌کنم
باغینگ قیزیل گولینی از گل سرخ باغ
سانگا درمان اده‌یین برایت دوا می‌سازم
آلاّ لاسام من سنی لالا لالا گویان
هودوله سم من سنی ترانه‌ها می‌خوانم

هودی قوشونگ بالاسی لالا لالا گنجشک کوچولویی هست
قایا قوزّار انه‌سی که مادرش لب رودخانه‌ تخم می‌گذارد
قایا باشین یل قاقسا و وقتی بر لب رودخانه‌ باد می‌وزد
قایغی ادهر اجه‌سی مادرش غمگین می‌شود

بالّیم، شودان تور – داگل بلند شو عزیزم!
اوقونگ – یایینگ قور – داگل با تیر و کمانت بیا!
آشاقدا شاه دره‌سی دره شاه در آن پایین است،
دوشمانلاری قیر- داگل برو دشمن را تار و مار کن و برگرد

الله الله دییلینگ بیا خدا خدا بگوییم
الله دییپ گزه یلینگ و با یاد خدا بگردیم
الله دییان بندانینگ و یکی از بنده‌های
بیریسی بیز بولایلینگ خداجو بشویم.