اميرمؤمنان علي عليه‏السلام در خطبه‏اي مردم را به موقتي بودن زندگي دنيا توجه داده است و مي‏فرمايد: «اي مردم! دنيا سراي گذر و آخرت خانه جاويدان است. پس از گذرگاه خويش براي سر منزل جاودانه توشه برگيريد و پرده‏هاي خود را در نزد کسي که بر اسرار شما آگاه است، پاره نکنيد. پيش از آنکه بدن‏هاي شما از دنيا خارج گردد، دل‏هايتان را خارج کنيد. شما را در دنيا آزموده‏اند و براي غير دنيا آفريده‏اند. کسي که بميرد، مردم مي‏گويند: چه باقي گذاشت، اما فرشتگان مي‏گويند: چه پيش فرستاد؟ خدا پدرانتان را بيامرزد، مقداري از ثروت خود را جلوتر بفرستيد تا در نزد خدا باقي ماند و همه را براي وارثان مگذاريد که پاسخگويي آن بر شما واجب است».