يکي از ويژگي‏هاي مهم مرگ، ناگهاني بودن آن است. هيچ کس نمي‏داند چه روز و چه ساعتي اجل او فرا مي‏رسد و از اين دنيا رخت بر مي‏بندد. چه بسيار افرادي که در کمال سلامت روز را شروع کردند و تا غروب آن روز اجلشان فرا رسيد، در حالي که هيچ کس احتمال چنين اتفاقي را نمي‏داد. از اين رو انسان بايد هميشه آمادگي لازم را براي مسافرت آخرت داشته باشد. در فرمايشي از اميرمؤمنان عليه‏السلام آمده است: «چه بسيار کساني که در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسيدند و چه بسيار کساني که در آغاز شب بر اوحسد مي‏بردند و در پايان شب عزاداران به سوگش نشستند».