شرکت مخابراتی "بهاراتی ایرتل" هند در رده پنج اپراتور بزرگ موبایل دنیا قرار گرفت.

به گزارش اخبار خارجی موبنا، شرکت مخابراتی "بهاراتی ایرتل" بیش از 250 میلیون مشترک تلفن همراه در سراسر ناحیه تحت پوشش خود دارد و با این رقم عنوان پنجمین اپراتور بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، چاینا موبایل با 683 میلیون مشترک هم اکنون عنوان بزرگ ترین اپراتور دنیا را دارد و وودافون با 387 میلیون مشترک در جایگاه دوم قرار گرفته است.
امریکن موویل با 252 میلیون مشترک در رده سوم قرار گرفته و پس از آن بهاراتی ایرتل با 250 میلیون مشترک جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.
گزارش ها حاکی است تلفونیکا با 244 میلیون مشترک در جایگاه پنجم جدول نشسته است.