عاطفه افشاری، گفت: هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است.

وی اظهار کرد: هوش هیجانی (عاطفی)، توانایی برای مدیریت اضطراب و کنترل تنش‌ها و انگیزه، امیدواری و خوش بینی در مواجهه با موانع در راه رسیدن به هدف است.

این کارشناس ارشد روانشناسی گفت: شخصی که آی کی یو بالایی دارد سه مولفه هیجان‌ها را که عبارتند از مولفه‌های شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته iq (ضریب هوشی) نشان دهنده میزان موفقیت افراد بوده است.

افشاری با اشاره به اینکه در دهه اخیر محققان دریافتند که iq تنها شاخص ارزیابی موفقیت یک فرد نیست، تصریح کرد: Iq عاملی وراثتی و ثابت است اما هوش هیجانی تحت تاثیر شرایط محیطی است.

افشاری ادامه داد: یک روان‌شناس دانشگاه کالیفرنیا افراد را بر حسب جنسیت، iq و eq به چهار دسته تقسیم کرده است، مردانی با iq بالا؛ این مردان از روی توانایی‌های گسترده عقلانی‌شان مورد شناسایی قرار می‌گیرند اما به دلیل هوش هیجانی پایین کمرو، فروتن و نازک نارنجی‌اند از روابط جنسی خود رضایت ندارند و از نظر احساسی سرد و بی‌عاطفه‌اند.

وی درخصوص مردانی با eq (هوش هیجانی) بالا، گفت: چنین مردانی در روابط اجتماعی، متعادل، شاد و سرزنده‌اند، ظرفیت بالایی برای تعهد و سرسپردگی برای مردم یا اهداف خود دارند، مسئولیت‌پذیر، دلسوز و با ملاحظه‌اند. چنین افرادی با خود، دیگران و اجتماع احساس راحتی می‌کنند.

افشاری در رابطه با زنان با iq بالا، افزود: این زنان از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند و در بیان موضوعات عقلانی و اندیشه‌های خود فصاحت کافی دارند و دارای علایق روشنفکرانه زیادی هستند، آنها درون‌گرا، مستعد نگرانی، فکر و خیال و احساس گناه هستند، در ابراز خشم خود تامل می‌کنند و معمولاً آن را غیرمستقیم ابراز می‌کنند.

این کارشناس ارشد روانشناسی در خصوص زنانی با eq بالا نیز خاطرنشان کرد: این زنان دوست دارند احساساتشان را مستقیماً بیان کنند، راجع به خود مثبت فکر می‌کنند و مانند مردان هم گروه خود اجتماعی و گروه‌گرا هستند، شاد و آسوده خیال‌اند و به ندرت احساس نگرانی و گناه می‌کنند.