رمضان ماه میهمانی خداست، ماه تقوا، خودسازی و عبادت برای نزدیک شدن به خدا. و اما برترین عبادت خصوصا در ماه ظهور، چه می تواند باشد؟!
طبق فرمودۀ رسول اکرم(ص): برترین اعمال و عبادات انتظار فرج است. و گویا برنامه هایی که خدا و معصومین(ع) برای این ماه ترتیب دیده اند، به گونه ای برنامۀ انتظار باشد.
آری، ماه رمضان ماه نزدیک شدن به خدا وحجت اوست. تقوا پیشه کردن یکی از مهمترین راههای نزدیک شدن به امام عصر(عج) نیز هست. پس تو در این ماه به مهدی فاطمه نیز نزدیک می شوی، غربتش را درک می کنی و در هر دعایت برای ظهور او دعا می کنی.
وقتی که هر روز چند بار، بعد از هر نماز دعای«اللهم أدخل علی اهل القبور السرور، اللهم أغن کل فقیر،...» را می خوانی.- دعایی را که پیامبردر مورد آن فرمود:«هر کس این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب بخواند، حق تعالی گناهان او را تا روز قیامت بیامرزد-(1)؛ در واقع برای ظهور او دعا کرده ای، چرا که ظهور او همۀ خیرات را در بر دارد، ظهور او، ظهور همۀ خوبیها و غروب تمامی غمها و مشکلات است. در دولت کریمۀ او همۀ فقیران بی نیاز می شوند، همۀ اسیران آزاد می گردند، همۀ بیماران شفا می یابند و...
دعای افتتاح نیز که هر سحر تو را به میعادگاه دوست می برد، سراسر یاد مهدی است و طلب ظهور او.
و تو در شب قدر تازه قدر امام زمانت را می دانی. وقتی که خواسته ات را به او عرضه می داری و او برای استجابتش دعا می کند. شبی که ملائکه نیز به محضر ولی خدا نزول می یابند و مقدرات تو تعیین می گردد.
بیایید رسم انتظار را از برنامه های همین ماه مقدس بیاموزیم و تقوای ما تنها مختص به این ماه نشود. بیائید خودسازی را از تمام لحظه هایی که به خاطر قبولی روزه مان بر گناه چشم می پوشیم شروع کرده و هرگز آن را ترک نکنیم که این خودسازی تنها راه رسیدن به خدمت آقایمان و آماده شدن برای ظهور اوست، که اگر ما آماده شویم، او خواهد آمد.
بیائید در صدر حوائجمان از خدا بخواهیم که رمضان امسال را، آخرین رمضان غیبت و اولین ماه ظهور او قرار دهد.
إن شاء ا...