خانواده : Araceae
گونه : Cryptocoryne crispatula
Var. balansae
قاره : آسیا
منطقه : جنوب شرقی آسیا ، تایلند
رشد : معمولی
ارتفاع ( cm) : از 20 تا 60
پهنا ( cm) : از 15 تا 20
تحمل سختی : سبک ـ خیلی سنگین
تحمل اسیدیته آب (pH) : از 5 تا 9
دمای آب ( C) : از 20 تا 28
نیازهای نوری : کم ـ خیلی زیاد
نگهداری : آسان


قدیمی ترین گیاه شناخته شده از گونه ( Cryptocoryne crispatula) است . و از لحاظ منطقه ای متعلق به جنوب تایلند است . که در آنجا نواحی کوهستانی (کوه های آهکی ) وجود دارد ، و متعاقب آن درجه سختی آب نیز بالا است و مانند سایر گونه های کریپتوکورین قبل از شروع رشد اصلی خود ، احتیاج به سازگاری با محیط دارد . در سالهای اخیر یک گونه با برگهای باریک و کشیده اغلب به نام (Cryptocoryne crispatula var. flaccifolia) در بازار به فروش می رسید .