بسم الله الرحمن الرحیم

پيشگويى ولادت حضرت


پيامبر اكرم (ص) وائمه معصومين (ع) نسبت به ولادت حضرت مهدى (ع) پيشگويى كرده بودند.

"عبدالرحمن بن سمره"مى گويد: به پيامبر اكرم (ص) عرض كردم: اى رسول خدا مرا به طريق نجات هدايت كن .

فرمود:هنگامى كه اختلاف خواسته ها وتفرقه آرا پيش آمد، بر تو باد رجوع به على بن ابى طالب كه او امام امت من وخليفه من

بر آنان بعد از من است ... از اوست دو امام امت من... و نه فرزند حسين، كه نهم آنان، قائم امت من است كه زمين را از عدل وداد پر مى كند،

پس از آن كه از ظلم وجور پر شده باشد.(1)

جابر بن عبدالله انصارى در روايتى از صحيفه اى خبر داده است كه در دست حضرت فاطمه(ع) مشاهده نموده و در آن نام هاى دوازده امام (ع) همراه

نام مادرانشان ياد آور شده و آخرين نام، قائم آل محمد(ع) بوده است. (2)

امام حسين (ع) فرمود: قائم اين امت، نهمين فرزند از اولاد من است، واو است صاحب غيبت، وكسى كه ميراثش در حالى كه زنده است، تقسيم

مى شود.(3) و امَا رواياتى كه در موردحضرت مهدى (ع)، غيبت ظهور، علامات ظهور وحوادث پس از ظهور.از طريق دو امام باقر وصادق (ع) نقل شده

است به مراتب بيشتر از روايات رسيده از ساير معصومين (ع) است. ويژگى اين روایات آن است كه علاوه بر بيان اصل مسأله به بيان بعضى از خصوصیات

نيز پرداخته اند. جابر جعفى از امام باقر(ع) نقل نموده كه فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد كه در آن زمان امامشان غايب خواهد شد. پس خوشا به حال

كساني كه ثابت بر امر ما باشند.(4) روايت هاى نيز از حضرت على امام حسن مجتبى(5) امام سجاد(6)وامام صادق(7) امام كاظم(8)امام رضا(9) و

امام جواد (10) (ع) در پيشگوى ولادت حضرت مهدى (ع) آمده است.


----------------پاورقی------------------
1.كمال الدين ج 1 ص 257

2. غيبت طوسي ص 92, كمال الدين، ج ا، ص 305.

3. كمال الدين ج ا، ص 0315

4. كمال الدينج 1, ص 330.

5. همان , ص 303.

6. همان, ص 315.

7. همان , ص 319.

8. همان , ص 333.

9. غيبة نعماني , ص 100.

10. کمال الدين ج 2 ص 372.