سلام بر امام زمان
عالمی میفرمایند وقتی معلمی بخواهد وارد کلاسی شود و در پشت در ببنیند و بشنود که شاگردهای کلاس به بازیهای بچه گانه و شوخیها و دعواهای که مثلا" سر جا یا چیزهای دیگر می پردازند می ایستد تا جو کلاس آماده شود و انگاه وارد میشود تا به وظیفه اصلی خود بپردازد
اری تا ما خود و خانواده و جامعه خود را درست نکنیم امام عصر ظهور نمی کنند پس حرف بس است یا علی بگوئیم ابتدا رذایل را از خود پاک کنیم ترک محرمات و انجام واجبات اولین کام است
انشالله که امام عصر همین لحظه ظهور فرمایند به من برسند چه چیزی به من پر مشکل میکوییند برو خودتو درست کن تو هنوز ترک گناه نکردی و در انجام واجباتت دچار مشگل هستی تو خانواده ات اینطور هست وووووووو......
اللهم عجل لولیک الفرج