امام هادي (علیه السلام) مصمم گشت تا براي فرزندش همسري را برگزيند، با خواهرش «حکيمه» و امام حسن عسکری (علیه السلام) مشورت نمود.

پس فردي را به نزد «بشر بن سليمان نحاس» فرستاد، تا وظيفه خريد اين کنيز را به او محول نمايد.

مليکه فرزند «شيوعا» دختر قيصر روم را به حکيمه سپردند ،‌ تا واجبات و مستحبات دين را به او بياموزد. (1)


مليکه پس از ازدواج با امام حسن عسکری (علیه السلام) صاحب فرزندي شد که زمين و آسمان در انتظار ولادت و ظهورش بودند؛

و او مفتخر به مادري قائم آل محمد گشت.
(2)


حضرت تولد فرزندش را از مردم پنهان نمود و تا آخرين لحظات هيچ يک از شيعيان آخرين منجي را نديدند.

امام حسن (علیه السلام) براي اينکه دين اسلام را از خطر تهاجم فرقه هاي فکري جديد مصون بدارد و جامعه را براي تحولات آينده آماده سازد،

مدت هفت سال در جلسات مختلف به تفسير علوم ديني پرداخت،

تمام سخنرانيهاي امام را "ابو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد" و "ابوالحسن علي بن محمد بن يسار" در دفاتر خود ثبت نمودند.


امام حسن (علیه السلام) همچنين شاگردان بسياري همانند:

"زكريا بن آدم" ، "محمد بن حسن صفار"، ابن بابويه" ،"سعد بن عبد الله"،‌"جعفر بن حسين"، "شيخ صدوق"، "محمد بن علي محبوب"، "محمد بن عبد الله اشعري"، "محمد بن يحيي عطار" را تربيت كرد و آنها را از دسيسه هاي حكومت بر حذر داشت.


امام پنج نفر به نامهاي :

"ايوب بن نوح" ، "ايوب بن باب" ، "احمد بن اسحاق رازي" ، "احمد بن اسحاق اشعري" ، "جعفر بن سهيل" در شهر هاي مختلف وكيل خود نمود،

تا علاوه بر حل مشكلات مردم حقوق شرعي را ميان نيازمندان تقسيم نمايند.

1- برخي از مورخان معتقدند همسر امام كنيزي به نام نرجس و سلمان در خانه حكيمه بوده است.

2- بعضي از مورخين معتقدند كه امام عصر (عج) سومين فرزند حضرت بوده و فرزند اول در كودكي فوت نموده؛ برخي ديگر نيز حضرت را داراي دو پسر يا يك دختر و يك پسر دانسته اند.