بسم الله الرحمن لرحیم و به نستمد و نستعین
السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المصبوب و الرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب
اللهم عجل لولیک الفرج


مرحوم آیة الله حاج سید احمد مستنبط در کتاب شریف گهربار و درربار (القطرة من بحار مناقب النبی و العترة علیهم السلام) جلد2ص 518حدیث1185
از کتاب ثواب الاعمال نقل فرمودند :

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) :سیاتی علی امتی زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعا فی الدنیا لایریدون به ماعندالله عزوجل یکون امرهم ریائا لایخالطه خوف یعمهم الله منه بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلایستجاب لهم

امام صادق (علیه السلام) فرمودند که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند : بر امت من زمانی خواهد آمد خبیث گردد در آن{زمان} باطنشان و نیکو گردد در آن {زمان} ظاهرشان برای طمع {وحرص و ولع و آمال و آرزو} در دنیا { و ما فیها} دنیا را برای رسیدن به آنچه که نزد خدا است نمیخواهند {از دنیا برای آخرت استفاده نمیکنند چون در دنیا بکار و در آخرت درو کن} مبنای کارشان بر ریا میشود ترس (از خدا ) قاتی آن نمیشود خدا آنها به عقاب فراگیر مبتلا میکند پس خدا را دعا میکنند مانند دعای کسیکه در حال غرق شدنه پس از برای آنها استجابت حاصل نمیشه