بسیاری از والدین , کودک خود را در ساعات پایانی شب که خسته و خواب الود است مجبور به مسواک زدن می کنند.
این شیوه ای صحیح برای حفظ سلامتی دندانهای کودک و ایجاد عادت مفید مسواک زدن در او نیست .
دندانپزشکان به والدین توصیه می کنند در هرساعتی ازشبانه روز , زمانی که کودک آمادگی و نشاط لازم رابرای مسواک زدن دارد , این کار صورت بگیرد زیرا مسواک زدن در فرصت کافی همراه با نشاط , علاوه بر تمیز شدن بهتر دندان ها در ایجاد فرهنگ بهداشت مسواک زدن مرتب و توجه به پاکیزگی دندانها تاثیر بیشتر و بهتری دارد.
تمیز کردن دندانهای کودک همزمان با رویش نخستین دندان شیری آغاز می شود. در این زمان باید دندانهای شیرخوار را با استفاده از پنبه , گاز یا تکه پارچه ای تمیز و مرطوب که به دور انگشت پیچیده ایم , تمیز کنیم . از سن دو و نیم سالگی که تقریبا تمام دندانهای شیری کودک روییده اند , مسواک زدن البته توسط والدین آغاز می شود.
والدین بهتر است مسواک کردن دندانهای کودک را تا سن هشت سالگی تا هنگام اشنایی کامل کودک با شیوه صحیح مسواک زدن , خود برعهده بگیرند.