کاردانى توليد و بهره‌بردارى گياهان داروئى و معطر دوره‌اى است که براساس نياز کشور تدوين شده است. هدف اين دوره تربيت نيروى انسانى کاردان در زمينهٔ تکنولوژى توليد و بهره‌بردارى گياهان داروئى و معطر است که فارغ‌التحصيلان آن با فراگيرى دانش فنى و مهارت‌هاى عملي، به کشف و پرورش، اهلى کردن و همچنين جمع‌آورى گياهان داروئى و معطر از مراتع و جنگل‌ها خواهد پرداخت.

نقش و توانائى‌ها:

- جمع‌آورى نمونه‌هاى گياهى داروئى و معطر.

- انجام عمليات خشک کردن و نگهدارى نمونه‌هاى گياهان داروئي.

- همکارى در شناسائى علمى گياهان داروئى و معطر.

- همکارى در ايجاد بانک بذر گياهان داروئى و معطر.

- استحصال و نگهدارى بذرهاى گياهان داروئى و معطر.

- کاشت، داشت و برداشت گياهان داروئى و معطر.

- همکارى در اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى گياهان داروئى و معطر و آزمايشگاه‌هاى مربوطه.

- تکثير گياهان داروئى و معطر.

- نظارت در واحدهاى توليد.

مشاغل قابل اجراء:

- کمک کارشناس تحقيقات گياهان داروئى و معطر.

- کاردان کشت و پرورش گياهان داروئى و معطر.

- کاردان بهره‌بردار گياهان داروئى و معطر.

- کمک ناظر در واحدهاى توليدى.