جمعی از پژوهشگران ژنی را که باعث می شود گیاهان شکوفا شوند و در شب به خواب بروند، کشف کرده اند.
به گزارش سرویس علمی فناوری جام نیوز (22 اسفند / 12 مارس)، به گفته پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ، مدل های کامپیوتری گیاهان شاهی نشان می دهد که چگونه 12 ژن این گیاهان برای هماهنگی ساعت بیولوژیکی شان با هم کار می کنند.
این محققان دریافتند پروتئینی موسوم به (TOC1) که به شکوفا شدن گیاهان کمک می کند، باعث تعدیل فعالیت این ژن در شب می شود.
به گفته پروفسور اندرو میلر، این یافته ها تغییری مهم در دانش انسان درباره نحوه زندگی گیاهان به وجود می آورد.
فعالیت گیاهان، حیوانات و حتی باکتری ها بر اساس یک چرخه منظم 24 ساعته روزانه موسوم به Circadian rhythm انجام می شود. این چرخه به آنها اجازه می دهد تا با تغییرات در روشنایی روز سازگاری های اندکی با محیط داشته باشند و خود را با تغییرات فصلی وفق بدهند.
پروفسور میلر می گوید: "درست همانند انسان، گیاهان هم دارای آهنگ چرخه طبیعی روزانه هستند."
به گفته او "داشتن ساعت بیولوژیکی درونی به ویژه از این جهت برای گیاهان مهم است که آنها را برای تغییرات روز و شب و ذخیره انرژی برای رشد آماده می کند."
نتایج تحقیق تازه در نشریه بیولوژی سیستم های مولکولی به چاپ رسیده است.
آقای میلر همچنین می گوید که نتایج این تحقیق می تواند به آنها در انجام پژوهش هایی بیشتر درباره نحوه شکوفا شدن سایر گیاهان بویژه محصولاتی نظیر گندم و یا برنج کمک کند.
این تحقیق از نظر بیولوژی و شکوفه دادن گل ها مفید است.
به گزارش بی بی سی، آقای میلر امیدوار است که اطلاعات به دست آمده بتواند به دانشمندان در کشف سایر ژن های گیاهان کمک کند.
او می گوید: "ما در حال حاضر حدود 12 ژن گیاهی را می شناسیم ، اما می خواهیم که درباره ژن هایی که به کنترل فرآیند فتوسنتز، استفاده از نیتروژن و یا بازشدن گلبرگ ها و انتشار بو در گیاهان کمک می کنند، هم به یافته هایی برسیم".