به نام دانای بر حق

خوب این تاپیک رو به مبحث سیگنال ها اختصاص میدیم ومفاهیمی از این دست .هر مطلبی که در این تاپیک گذاشته میشه باید کاملا به روز باشه ما نمیتونیم سیگنال بروکر های دیروز رو حتی

بزاریم چون دیگه کارایی برای ما نداره و متحمل ضرر بالا خواهیم شد.

تذکر :
پیشنه

اد-نقطه ورود-حد سود-حد ضرر-نوع-باید ذکر شودیه بزرگی میگفت فارکس جایی نیست که یه شبه پولدار بشی نمیشی مگر اینکه سال ها تجربه کسب کنی
mohammad174