نشان دادن اعداد ۴ و ۶ جای کری خوانی های قبلی هواداران استقلال و پرسپولیس را گرفته و دیگر نیاز نیست با بیان جملات و خاطرات کری بخوانند و کافی است با انگشتان دست خود یک عدد را نشان دهند.

این روزها از بازیکنان فوتبال گرفته تا هنرپیشه ها و خواننده ها و مجریان تلویزیونی همه سعی می کنند به این شیوه از قافله کری خوانی عقب نمانند.
جالب اینجاست که برخی چهره ها نیز ناخواسته وارد این کری خوانی ها می شوند و اکنون گویا نوبتحسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران است.
عکسی از وی (مشکوک به فوتوشاپ) منتشر شده که به نظر می رسد ناخواسته عدد ۴ را نشان داده و به همین دلیل نیز برخی هواداران استقلال به شوخی از رئیس جمهور به عنوان حامی استقلال یاد کرده اند.