اسمش ننه آبی است، پیرزن 70 ساله مشهدی که طرفدار آبی پوشان پایتخت است تنها کسی است که می تواند به استادیوم آزادی برود.

نه آبی پیرزن 70 و چند ساله مشهدی که خودش هم سن و سالش را دقیق نمی داند اما گل های نیکبخت را تک به تک شمرده است.
وی حتی خاطره تلخ شش تایی استقلال را از ذهنش بیرون نبرده است.
وی می گوید از بچگی طرفدار فوتبال بوده است و پوسترهای روی دیوار خانه اش را نشان می دهد و اشاره می کند و می گوید: این ها همه قهرمانان من هستند، هر وقت بروم تشویقشان کنم گل می زنند و هر وقت من نمی روم می بازند.
من همه استادیوم ها می روم، به آزادی می روم ، شیرودی می روم، تختی می روم یعنی هر جا آبی ها بروند من هم می روم.
جالب است بدانید ننه آبی وقتی به استادیوم می رود با شعارهای جالبی بازیکنان را تشویق می کند.