دلشوره می‌گیرم هر وقت بارونه

با گریه می‌خوابم هر جا زمستونه

تا حال موهاش‌و از باد می‌پرسم

حس می‌کنم بادم دیوونه‌ی اونه

موهاش دریا بود، دنیام‌و زیبا کرد

فهمید دیوونم، موهاشو کوتاه کرد

از بس شکستم داد، شکل شکستن بود

آغوش اون تنها سرمایه‌ی من بود

اومد ولی ای کاش ساکش رو وا می‌کرد

از وقتی که اومد درگیر رفتن بود


موهاش دریا بود، دنیام‌و زیبا کرد

فهمید دیوونم، موهاشو کوتاه کرد