خفن ترین و باحال ترین خطای دید سال ۲۰۱۲…توش می مونی
به نظرتون رنگ مربع بالایی و پایینی باهم فرق میکنه؟!
لابد میگی این چه سوال مسخره اییه… خب معلومه که فرق میکنه…
پس انگشتت رو بزار رو خط جدا کننده دوتا مربع تا عجیبترین خطای دید عمرت رو ببینی….