آشنایی با انواع فایل و پسوندهای آنها در برنامه های کاربردی ASP.NET.
در عمل و ساختار برنامه های کاربردی ASP.NET از فایل های زیادی استفاده می شود. در ادامه فایل های تشکیل دهنده برنامه کاربردی ASP.NET را فهرست و نقش آنها در برنامه را خواهیم دید.

asax:
این پسوند برای فایل خاصی بنام Global.asax استفاده می گردد. این نوع فایل محتوی ترکیب نحوی رویداد برای نوشتن رویدادهای سطح برنامه کاربردی ASP.NET است. آن را می توان در دایرکتوری ریشه یک برنامه کاربردی ASP.NET پیدا کرد.

ascx:
این نوع فایل نمایانگر یک کنترل تعریف شده توسط برنامه نویس ASP.NET است (User Control). صفحات ASP.NET عموما از کنترلهای سرویس دهنده (کادرهای متنی، کادرهای فهرست، دکمه ها و غیره) تشکیل شده اند که عناصر اولیه صفحه وب را می سازند. ASP.NET درست مانند برنامه سازی مرسوم ویژوال بیسیک امکان ایجاد کنترلهای تعریف شده توسط برنامه نویس را فراهم می کند. این کنترل ها معمولا از ترکیب کنترل های سرویس دهنده و برنامه سازی برای انجام یک وظیفه یا مجموعه ای از وظایف بخصوص تشکیل می شوند.

asmx:
این پسوند برای سرویس های XML وب استفاده می گردد. این نوع فایل از سوی آن دسته از سرویس های وب میزبان مورد استفاه قرار می گیرد که از راه دور یا بطور محلی در معرض برنامه های کاربردی NET. هستند. سرویس وب موجودیتی قابل برنامه ریزی است که برای برنامه کاربردی یک عنصر خاص کارکرد معینی را تامین می کند.

aspx:
از این پسوند که اصلی ترین پسوند ASP.NET است برای فرم های وب و صفحات معمولی ASP.NET استفاده می گردد.

axd:
این نوع فایل مربوط به Tracing برنامه کاربردی ASP.NET است و به ASP.NET اجازه می دهد تا به جمع آوری اطلاعات درباره درخواستهای HTTP برای یک برنامه کاربردی بپردازد.

vsdisco:
این نوع فایل XML، لینک ها را در معرض منابع دیگری قرار می دهد که سرویس وب را توصیف می کنند. از فایل VSDISCO برای کشف سرویس های وب استفاده می شود که بطور عمومی موجود هستند.

htm:
فایل های معمولی از نوع HTML را در برمی گیرند.

xml:
این نوع سند XML مخصوص استفاده در برنامه های کاربردی ASP.NET است. این فایل XML برای مقاصد مختلفی استفاده می شود از جمله نگهداری اطلاعات برنامه کاربردی و نیز مجموعه داده های بازگشته از بانک اطلاعاتی.

vb:
این فایل شامل کد ویژوال بیسیک است که آن نیز به نوبه خود به یک فایل ASPX یا ASCX به ارث می رسد و کلیه عملیات برنامه ای مربوط به صفحات ASP.NET در آن قرار می گیرد. این نوع فایل اصطلاحا Code-Behind نیز نامیده می شود.

cs:
همانند پسوند vb. است اما بجای کد ویژوال بیسیک حاوی کد زبان #C است.

config:
پسوند فایل Web.Config است.این نوع فایل بر یک فایل پیکربندی دلالت دارد یعنی فایلی که از آن برای تعیین صفات مشخصه مختلف برنامه کاربردی استفاده می شود. این صفات مشخصه شامل تنظِمات اشکال زدایی(Debuging)، تائید امنیت(Authentication)، کارکرد پیگیری (Tracing)، نگهداری جلسه کاری (State Management) و عمومی سازی (Globalization & Localization) می شوند.