این نرم افزار هم مانند Corel Draw برای طراحی کارهای برداری مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار ارزشمند به دلیل آن که متعلق به شرکت ادوبی است، سازگاری بیشتری با فتوشاپ دارد و تبادل فایل بین این نرم افزارها ساده تر است. یادگیری این نرم افزار برای کسانی که با فتوشاپ کار میکنند راحتتر است زیرا همه برنامه های ادوبی قوانین مشترک زیادی دارند. البته این هم از سیاستهای ادوبی است که مجموعه قدرتمندی تشکیل دهد و رقبا را از صفحه به در کند و یا حداقل حضور آنها را کمرنگتر نماید. کتاب زیر تنها مرجع موجود در این زمینه است.