در این مقاله آموزشی نحوه نصب نرم افزار مایا یک از قدرتمند ترین نرم افزار های متحرک سازی را آموزش میدهیم.

1. ابتدا در درایو C یک دایرکتوری به نام FLEXLM ایجاد کنید. (حتی اگر برنامه در درایو دیگری نصب شده باشد.)

2. فایلهای aw.dat و awkeygen.exe را در این شاخه کپی کنید.(این 2 فایل در شاخه کرک نرم افزار موجود است.)

3. مایا را نصب کنید.

4. به مسیر start-->all programs-->Autodesk-->common utilities-->FlexLM license utilities بروید.

5. در تب system settings اطلاعات Ethernet address را کپی کنید. (امکان دارد در شرایطی 2 عبارت وجود داشته باشد که با یک فاصله از هم جدا شده اند. ابتدا دوی را امتحان کنید.)

6. فایل aw.dat را با نرم افزار Notepad (نه با wordpad) باز کنید.

7. اطلاعات Ethernet address را با "your host"جابجا کنید.

فایل قبل از تغییرات:

FEATURE MayaUnltd sgiawd 2008.000 permanent uncounted 0 \
HOSTID=your_host

فایل بعد از تغییرات:

FEATURE MayaUnltd sgiawd 2008.000 permanent uncounted 0 \
HOSTID=00017b35171f

نکته: مقادیر HOSTID همان اطلاعات Ethernet address است.

8. از منوی Start گزینه Run را انتخاب کرده و عبارت زیر را وارد می کنیم.

C:\Flexlm\awkeygen.exe aw.dat

9. به مسیر start-->all programs-->Autodesk-->Maya 2008-->Licensing رفته و گزینه I have a license that I need to install را زده و Next را بزنید.

10. گزینه I would like to install my license from a file را انتخاب کرده و Next را بزنید.

11. فایل را از مسیر C:\FLEXlm\aw.dat انتخاب کنید.

12. دگمه Install را بزنید.

13. رایانه را Restart کنید.

14. مایا را اجرا کنید.