این تصاویر هوایی از مناظر طبیعی مسحور کننده کشور ایسلند گرفته شده است. ایسلند، شمالی­ ترین کشور قاره اروپا و کشوری است جزیره‌ای در شمال اقیانوس اطلس.