هنرمند مالزیایی سارا سواتی ثابت کرد که میتوان کارکتر های کارتونی را با حجاب نشان داد ، وی در این البوم از شاهزاده های دیزنی استفاده کرده است.