به طور معمول دو نو پروتز پستان به طور رایج وجود دارد:
-از نوع پروتز های سرم نمکی
-پروتز های سیلیکونی
پروتز های سینه دارای دو نوع پرطرفدار می باشند. نوع اول که پروتزهای سیلیکونی نام دارند، یک نوع پروتز سفت و محکم است که باعث می شود سینه سفت به نظر برسد. این دسته از پروتز ها حالت طبیعی و خوبی دارند و تا کنون نیز در میان بیماران با استقبال بسیارخوبی رو به رو بوده است.
نوع دوم پروتزهای محبوب، پروتز های سالین نام دارد که در اصطلاح به آن ها پروتز های نمکی گفته می شود. این دسته از پروتزها ابتدا درون سینه جای داده می شود و سپس با محلول آب و نمک پر می شوند. این دسته از از پروتز ها به دلیل سازگاری بسیار بالا با بدن با استقبال بسیار زیادی مواجه بوده است؛ ضمن اینکه به دلیل خالی بودن پروتز در مرحله جای گذاری در بدن، به برش و شکاف بسیار کوچک تری نیاز خواهد بود که بدین ترتیب جای بخیه کمتری هم در سطح پوست نمایان خواهد شد.
از لحاظ شکل و ظاهر نیز، پروتز ها به دو صورت گرد و اشکی هستند. پروتز های گرد سینه ها را پر تر نشان می دهند؛ در صورتی که در پروتز های اشکی، قسمت فوقانی سینه ها نسبتا خالی می باشد. پروتزهای اشکی نسبت به پروتز های گرد از حالت طبیعی تری برخوردار می باشند؛ اما به طور کل انتخاب شکل و نوع پروتز به عهده بیمار است و پزشک معالج بسته به سلیقه و نظر بیمار عمل خواهد کرد.
شکل های پروتز سینه
1- متقارن سینه
این نوع معمولا به شکا بیضی است و برای دو طرف سینه قابل استفاده میباشد.
2- قطره اشکی سینه
برای افرادی مناسب است که قیمت پایین سینه انها خالی است و با این نوع میتوانند ان را پر کنند.
3- نامتقارن سینه
برای افرادی کاربرد دارد که عمل ها یگسترده جراحی داشته اند ویا بافت های انها بر اثر عوامل مختلف از بین رفته ویا برداشته شده است وبه طور معمول برای یک طرف سینه قابل انجام است.