اگه زبان گوشيتونفرسيه موقتا انگليسيش كنيد و بعد از اينكه تنظيمات GPRS ايرانسل براتون ارسال شد برين به اين آدرس
menu->setting->configuration->personal config.sett
در اين مرحله درگزينه options گزينهadd new را انتخاب ميكنيم
از گزينه هايي كه مشاهده ميكنيد گزينه access point را انتخاب كنيد
يك نام در قسمت account name به دلخواه انتخاب كنيد
در قسمت access point setting دو گزينه داريم
يكي data bearer كه از دو گزينه آن packet data را انتخاب ميكنيم (معمولا خودش پيشفرض هست)
در قسمت bearer setting گزينه هاي پيشفرض را تغيير نميدهيم
مخصوصا نام internet در قسمت pocket data acc.pt
دوباره به منوي setting گوشي برگرديد در قسمت connectivity گزينه pocket data را انتخاب ميكنيم
از گزينه هاي active access point يكي را انتخاب ميكنيم (فرقي نميكنه)
درقسمت edit active access pt باز دو گزينه داريم
نام گزينه pocket data acc.pt را برابر internet قرار ميدهيم (اگر در قسمت beare setting اين نام رو عوض كرديد بايد نام جديد رو وارد كنيد)
در پايان مطمئن شويد كه گزينه activ.def.in all apps در قسمت configuration فعال شده1- نام گزينه packet data acc.pt و bearer settings كه اشتباها گفته بودم internet بزاريد حتما بايد كلمه mtnirancell باشه (باحروف كوچك) هر كلمه ديگه اي كه امتحان كردم ارور داد (احتمالا به خاطر تنظيماتي كه از طريق اس ام اس ايرانسل مي فرسته) 2-بعد از ايجاد access point جديد در configuration به قسمت preferred access pt رفته و access point ايجادشده را انتخاب كنيد تا فعال بشه (قبل از ايجاد access point اين قسمت خاليست)