نحوه شکستن PIN Code انواع گوشي


معمولا وقتي اگر شما 3 بار pin code گوشي رو اشتباه بزنيد گوشي به روي قفل PUK code ميره .البته اين کد به صورت پيش فرض در اکثر گوشي ها 12345 مي باشد.
براي شکستن .....انواع گوشي


معمولا وقتي اگر شما 3 بار pin code گوشي رو اشتباه بزنيد گوشي به روي قفل PUK code ميره .البته اين کد به صورت پيش فرض در اکثر گوشي ها 12345 مي باشد.
براي شکستن pin code کد زير را وارد کرده سپس شماره تماس (معمولا کليد سبز رنگ) رو بزنيد:


**05*PUK*new PIN*new PIN again

در اينجا منظور از PUK همان کد امنيتي است که روي سند سيم کارت نوشته شده است.
و به جاي عبارت هاي new PIN و new PIN again کدي رو که خودتون دوست داريد PIN به آن تغيير پيدا کند وارد کنيد. به همين راحتي.

نحوه شکستن pin code

معمولا اين کد براي اعمال محدوديت هايي در مورد شبکه و تماس هاي مي باشد.و اين کد به صورت پيش فرض در ايران 5678 است.اگر شما اين کد رو 3 بار اشتباه وارد کنيد گوشي روي اين کد قفل شده و بايد از PUK2 code استفاده کنيد.
براي شکستن اين قفل نيز همانند قبل کد زير رو وارد کرده و سپس دکمه تماس رو بزنيد.

**052*PUK2*new PIN2*new PIN2 again

در اين عبارت منظور از PUK2 کدي است که معمولا روي سند سيم کارت ثبت شده است.يا مي توانيد آن را از دفتر امور مشترکين تلفن همراه درخواست کنيد.
و به جاي عبارت هاي new PIN2 و new PIN2 again کد جديد رو که خودتون دوست داريد وارد کنيد.
لازم به ذکر است که کدهاي PIN وPIN2 مي توانند حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم باشند.