موضوع بازی این که یه سری خرس چند تا از پنگونارو میدزدن و شما باید به جنگ خرس های رفته و با نابودی آنها دوستان خود را آزاد کنید.
این بازی بسیار سرگرم کننده است و مطمعنا از آن خسته نخواهید شد.