۱۵ ساله که کار هنریش رو شروع کرده و طی این سالها

۷ البوم ارایه داده که عبارتند از:

۱-هوس-دوستان-عطش-رنگ عشق-نگو و خوشحالم.

نا گفته نمونه که شهرام البومی رو در دست تولید

داره که قراره با نام بازی تمومه به بازار ارایه بشه .

این البوم شامل ۸ ترانست .شهرام کاشانی در ۷ جولای ۱۹۷۴ برابر با ۱۶ تیر ۱۳۵۳


در روم ایتالیا متولد شد.


۱۵ ساله که کار هنریش رو شروع کرده و طی این سالها


۷ البوم ارایه داده که عبارتند از:


۱-هوس-دوستان-عطش-رنگ عشق-نگو و خوشحالم.


نا گفته نمونه که شهرام البومی رو در دست تولید


داره که قراره با نام بازی تمومه به بازار ارایه بشه .


این البوم شامل ۸ ترانست .


شهرام مدتی برای دوری از لس انجلس و عوض شدن روحیش


مدتی به سندیگو رفت اما حالا دوباره برای نزدیک بودن به


محیط های کاریش به لس انجلس برگشت.


شهرام از بین رنگها ابی - سفید و مشکی رو


بیشتر دوست داره و اینو از رنگ لباسهاش هم میشه


فهمید.


شهرام از عذاها قرمه سبزی رو بیشتر دوست داره


و طرفدار تیم استقلاله


در ضمن شهرام در شرف ازدواجه