بازی زیبا و جذاب LUXOR که تا کنون بسیاری از ما را ساعتها پای کامپیوتر نشانده است اکنون برای موبایل هم ساخته شده تا علاقه مندان به این بازی را هرچه بیشتر مجذوب خود کند.
تنها عیب نسخه موبایلی LUXOR در سرعت آن است که تا حدودی از نسخه کامپیوتری کمتر است.ضمنا تا حدودی باید به کلیدهای روی گوشی نیز عادت کنید تا این بازی جذابیت همیشگی خود را برای شما حفظ نماید.
ضمنا کلمه عبور این فایل مانند همیشه:www.senatorha.com است