دوستان هرچی عکس از تیم استقلال دارید اینجا ضمیمه کنید .

نکته : تمامی عکسها را باید ضمیمه پست خود نمایید تا در سرور سایت ذخیره شود در غیر این صورت پست شما پاک می شود .