فرماندهان امريكايي براي حمايت وتقويت نيروهاي خود در عراق اسلحه اي را در نظر كرفته اند كه كلوله شليك نميكند بلكه صىاي مافوق صوت ايجاد ميكند
اين سلاح لونج رانج اكوستيك ديفايس نامكذاري شده و1 ميليون دلار قيمت دارد كه صدايي 2 برابر صوت لتشفشاني توليد ميكند وباعث لطمات شديدي به قوه شنوايي وارد ميكند
اين سلاح توسط شركت امريكن تكنولوزي كوبوريشن ساخته شده
اين سلاح قادر است 145دسيبل صدا توليد كند كه از 300 متري سر درد ايجاد كرده و باعث لطمه شديد به قوه شنوايي ميشود
اين دستگاه يک نوع بلند گو هست که مانند يک چراغ قو صوت رو در يک جهت مشخص و بصورت متمرکز منتشر ميکنه يعني اگه شما جلوي اين اسپيگر باشيد ممکنه از شدت صدا کر بشيد اما اگر يک قدم اونطرف تر يعني کنار اون يا پشت سراون باشيد به راحتي ميتونيد با بغل دستيتون صحبت کنيد. اين دستگاه الان در عراق در ايست هاي بازرسي اتفاده ميشه .
اگر شخصی قصد حمله به شما رو داشته باشه مثلا با يک کلاشینکوف شما فوري اين دستگاه رو به طرف اون ميگيريد و روشن ميکنيد ؛ شدت صدا اون قدر زياد هست که مقاومت در برابر اون تقريبا محاله و شخص کنترل خودش رو از دست میده و برپایه عکس العمل طبیعی ناخودآگاه دستاش رو روی گوشش میزاره و اسلحه رو رها میکنه .
اين دستگاه مثل يک پرژکتور ميمونه يک که روي يک پايه قرار داره: