با سلاماین نوع مین ها با تولید صدا و نور موجب می شوند سربازان مدتی هیچ واکنشی نشان ندهند و پس از این مدت بدن آنها به وضعیت عادی برمی گردد.


کارشناسان بلغاری نوعی مین ضد نفر انساندوستانه ساخته اند ، که موجب مرگ انسان نمی شود .

این مین ها که در نمایشگاه بین المللی «هموس -2008»‌ به نمایش گذاشته شده اند موجب مرگ انسان نمی شوند و فقط برای چهل دقیقه بدن وی را از کار می اندازند.

کارشناسان اظهار داشتند این مین ها با تولید صدا و نور موجب می شوند سربازان مدتی هیچ واکنشی نشان ندهند و پس از این مدت بدن آنها به وضعیت عادی برمی گردد و فقط ممکن است تاثیر شوک وارد شده تا مدتی در آنها باقی بماند.

این مین ها یکی از هزاران سلاح جدیدی هستند که در نمایشگاه دفاعی بلغارستان که با حضور یکصد و سه شرکت از بیست کشور دنیا برگزار شده ارائه شده اند.

شرکت کنندگان جدیدترین اختراعات در زمینه صنعت دفاعی از جمله انواع سیستمهای دفاعی،‌ تجهیزات مبارزه با تروریسم، سیستمهای رایانه ای و ارتباطی را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده اند.

منبع: عصر ایران