مدلهاي مختلف تفنگ تهاجمي كلاشينكف

مدل AK-47

اين مدل ، مدلي پايه براي تمام سري هاي AK و مخفف Автомат Калашникова образца 1947 года است به معني كلاشينكف مدل سال 1947. از مهمترين مزاياي كلاشينكف سادگي و سبكي آن ميباشد. اين مدل تا سال 1959 ساخته شد و مورد استفاده بسياري از كشورهاي دنيا قرار گرفت.

كاليبر= 7.62 ميليمتر
فشنگ= 39× 7.62 ميليمتر
ظرفيت خشاب= 30 تير
تعداد خان=4
نرخ آتش= 600 RDS
سرعت گلوله هنگام خروج= 700 متر بر ثانيه
اين مدل فاقد سرنيزه ميباشد .

مدل AK-101
كاليبر= 5.56 ميليمتر
نرخ آتش= 600 RDS
فشنگ= 45×5.56 ميليمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 910متر بر ثانيه
بسياري از قطعات اين سلاح پلاستيكي است.


مدل AK-102كاليبر= 5.56 ميليمتر
فشتگ= 5.56x45 ميليمتر
نرخ آتش= 600 RDS
ظرفيت خشاب= 30 تير
بسياري از قطعات اين سلاح پلاستيكي است.


مدل AK-103
كاليبر= 7.62 ميليمتر
فشنگ= 39×7.62 ميليمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 715متر بر ثانيه
بسياري از قطعات اين سلاح پلاستيكي است.


مدل AK-104
كاليبر= 7.62 ميليمتر
فشنگ= 39×7.62 ميليمتر
نرخ آتش= 600 RDS
بسياري از قطعات اين سلاح پلاستيكي است.


مدل AK-105كاليبر= 5.45ميليمتر
فشنگ= 39×5.45 ميليمتر
نرخ آتش= 600 RDS
ظرفيت خشاب= 30 تير

مدل AK-74M ( مدل مدرن شده AK-47)مخصوص نيروهاي هوابرد


سال ورود به خدمت= 1974
كاليبر= 5.45 ميليمتر
فشنگ= 39×5.45 ميليمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 920متر بر ثانيه

مدل AKS-74 مخصوص نيروي هاي هوابرد
مدل AKS-74
سال ورود به خدمت= 1974
كاليبر= 5.45 ميليمتر
فشنگ= 39×5.45 ميليمتر
تعداد خان=4


مدل AKS-74U


اين مدل مجهز به صدا خفه كن BPS ميباشد.
سال ورود به خدمت= 1975
كاليبر= 5.45 ميليمتر
فشنگ= 39×5.45 ميليمتر
ميخائيل كلاشينكف- 1997

ميخائيل كلاشينكوف و يوجين استانر ( طراح M-16) در عكسي به ياد ماندني

كلاشينكف در ميدان تير با انفيلد


در روسيه از كلاشينكف به عنوان قهرمان ملي ياد ميشه و تا كنون چندين مدال به مناسبتهاي مختلف دريافت كرده. از AK-47 تا كنون 100.000.000 قبضه توليد شده همچنين از مهندسين آلماني در طراحي اين سلاح استفاده شده است.
منابع:
كلاشينكف- // ايزماش-//