مروري بر ADO .NET
استفاده از بانك هاي اطلاعاتي در توليد نرم افزارهاي كاربردي در همه جاي دنيا هميشه مورد توجه بوده و مي باشد.. ايجاد و گسترش انواع تكنولوژي هاي در اين رابطه همواره مورد توجه شركت هاي بزرگ نرم افزاري دنيا از جمله شركت مايكروسافت غول نرم افزار دنيا بوده است. شركت مايكروسافت به همراه بسته دات نت يك پكيج براي كار با منابع اطلاعاتي به نام ADO .NET1 را نيز ارائه كرده كه كمك شاياني در استفاده از بانك هاي اطلاعاتي و طراحي نرم افزار هاي Data Intensive‌ نموده است.


ADO .NET‌ مجموعه ايست از كلاسهايي كه دسترسي برنامه نويسان .NET را به داده و بانك اطلاعاتي را فراهم مي نمايد. مجموعه غتي براي ايجاد نرم افزارهاي توزيع شده (distributed) و نرم افزارهايي كه به نحوي با بانك اطلاعاتي )يا داده( سرو كار دارند (data intensive) مي باشد. به عنوان يكي از اجزاء .NET Framework مي باشد و دسترسي به داده هاي رابطه اي (relational) و XML‌ و Application Data را فراهم مي سازد.


ADO .NET امكان دسترسي به منابع داده اي همچون Microsoft SQL Server ، Oracle و همينطور XML و منابعي كه از طريق OLE DB و ODBC قابل دسترسي هستند را دارا مي باشد. نرم افزارهاي مختلف مي توانند از ADO .NET براي ارتباط با منابع داده اي و دريافت ، اداره كردن و بروز رساني داده ها استفاده نمايند.

با توجه به نگرش جديدي كه در دنياي توسعه نرم افزاري طي سال هاي اخير ايجاد شده در بسته جديد ADO .NET سعي شده تا نيازهاي جديد طراحي نرم افزار مانند "استفاده از طراحي disconnected" ، "كاربرد گسترده از XML" و "پشتيباني از انواع منابع اطلاعاتي" و در نهايت "پشتيباني كامل از .Net" را براي توسعه نرم افزارهاي كاربردي مرتفع نمايد. همچنين در ساخت ADO .NET‌ مايكروسافت سه اصل را رعايت كرده است كه در آينده بيشتر در موردشان صحبت خواهيم كرد:


  • بكار بردن دانش ADO

برنامه نويسان زيادي تا قبل از ارائه ADO .NET از بسته قبلي مايكروسافت (ADO) براي كار با داده استفاده مي كردند. تيم ساخت ADO .NET براي اينكه اين افراد بتوانند به راحتي به بسته جديد مايكروسافت سئويچ كنند سعي بر استفاده هرچه بيشتر از دانش محصول قبلي خود و البته ارائه تكنيك هاي جديد و امكانات جديد تر در بسته ADO .NET نموده است.

  • پشتيباني از طراحي نرم افزارهاي چند لايه (n-tier programming model)

ايده كار داده ها به صورت disconnected‌ به مهمترين مسئله در طراحي نرم افزار ها شده است. به همين جهت ADO .NET بهترين روش براي پشتيباني از ديدگاه disconnected و توسعه نرم افزارهاي چند لايه (n-tier) - كه اين روز ها بسياري از نرم افزارها به اين صورت ايجاد مي شوند - را ارائه مي نمايد.

  • پشتيباني كامل از XML

اين روز ها واژه هاي داده و XML‌ با هم گره خورده اند. XML در رابطه با رمز گزاري(encoding) داده هاست و كار با داده هاي XML هر روز هر روز بيشتر و بيشتر مي شود. به همين جهت كار با XML به صورت كاملا پايه اي در بسته ADO .NET ديده شده است و كلاس هاي XML در NET Framework. و ADO .NET در يك معماري گنجانده شده اند. به صورتيكه شما مجبور به انتخاب يكي از اين دو نيستيد و به راحتي مي توانيد با هر دو آنها به صورت همزمان و در كنار هم كار كنيد.

1. در سري آموزشي ADO .NET از نسخه 2.0 اين محصول و در مثال ها از زبان برنامه نويس سي شارپ استفاده خواهد شد.