بانک اطلاعاتی: مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط با هم است.
بانک ها اطلاعاتی شامل جداول و گزارش ها و... هستند و جداول هم دارای فیلد و رکورد می باشند.
هر سطر از جداول را یک رکورد می گویند. پس در واقع می توانیم بگوئیم هر رکورد شامل اطلاعات یک فرد خاص از نظر قد;وزن;رنگ مو و ... می باشد.
و هر ستون از جداول بانک اطلاعاتی را یک فیلد می نامند. هر فیلد شامل داده های خاص از یک نوع می باشد.(مانند فیلد نام یا فیلد قیمت کالا و...)
اگر در درک مفهوم بانک اطلاعاتی گیج می شوید با یک مثال ساده قضیه را روشن تر می کنیم:
بانک اطلاعاتی را یک فروشگاه فرض کنید و جداول موجود در بانک اطلاعاتی را مغازه های داخل فروشگاه بدانید و در هر مغازه اجناسی در قسمت های مختلف ویترین وجود دارد.هر ویترین که یکی شامل لباس دیگری ادکولان و آن یکی کت و شلوار است. هر ویترین یک فیلد است.
و رکورد در اینجا یک لباس;یک ادکولان;یک دست کت و شلوار از ویترین ها مختلف است.
اگر متوجه نشدید دوباره مطالب را بخوانید تا زمانی که مفهوم روشن شود در غیر اینصورت به ادامه بحث نروید.
بانک اطلاعاتی از اجزاء زیر تشکیل شده است:
1- کاربران
2- سیستم بانک اطلاعاتی
3- داده های موجود در بانک اطلاعاتی
فعلاَ همین مفاهیم را یاد بگیرید در جلسه ی بعد نحوه ی ایجاد بانک اطلاعاتی و جداول را در ویژوال بیسیک یاد می گیرید.
این مفاهیم ساده امیدوارم به کسی بر نخورد می دانم خیلی از ما کاربران با این مفاهیم آشنائیم ولی افرادی هم هستند که در همین مباحث ابتدائی مانده اند.در هر صورت جسارت من را ببخشید.