سابقه توليد ظروف چيني بصورت صنعتي در کشور ايران حدود 30 الي 35 سال مي باشد .درسالهاي پيش از انقلاب واحدهاي چيني البرز ، پارس ، گيلان ، قصاعي و کابن احداث و با ظرفيت تقريبي 5180 تن در سال شروع به کار نمودند و از جمله کارخانجات قديمي اين ر شته از صنعت مي باشند . نياز کشور تا قبل از سال 1360 حدودا " 30000 تن چيني در سال بود ه و نياز کشور از طريق واردات تامين مي گرديده است .
از اواخر سال 1360 ورود چيني آلات خارجي به کشور ايران ممنوع گرديد و بواسطه کم شدن واردات وقيمت بالاي محصولات خارجي ، واحدهاي جديد احداث وراه اندازي گرديد و روند احداث کارخانجات تا سال 79 به تعداد 19 واحد به ظرفيت اسمي ساليانه 50900 تن رسيد و ميزان توليد 48000تن با راندمان 94 % بوده است .