قرارداد نهايي توليد خودرو رنو ال-90 (پلات فورم مشترك) در ايران، امروز 5 آبان (27 اكتبر) در پاريس امضا ‌شد.
به گزارش خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قرارداد اصلي ال-90، امروز به امضاي آقايان ويسه، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شوايتزر مديرعامل رنو- نيسان ‌رسيد.
اين قرارداد كه كه مي‌توان آن را بزرگترين سرمايه‌گذاري خارجي تاريخ صنعت خودروي ايران محسوب كرد، سبب به وجود آمدن يك همكاري مشترك بين شركت گسترش صنايع خودرو ايران و شركت رنو- نيسان خواهد شد.
با عملي شدن اين همكاري شركتي تاسيس مي‌شود كه به طور مشترك متعلق به رنو-نيسان و شركت گسترش صنايع خودروي ايران خواهد بود.
همچنين اين شركت فرانسوي - ايراني طبق يك قرارداد اجازه توليد ال-90 را به دو شركت سايپا و ايران خودرو واگذار مي‌كند.
پيش بيني مي‌شود شركت رنو- نيسان در اين طرح بيش از يك ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع خودرو ايران انجام دهد.
با اجرايي شدن اين قرارداد همچنين صنعت قطعه سازي ايران به زنجيره‌ي قطعه سازان جهان وصل مي‌شود.
در قرارداد ديگري در مراحل بعدي ، حق ليسانس توليد خودروي ال-90 به شركت ايراني-فرانسوي اعطا خواهد شد.
طبق برنامه‌هاي تعيين شده همچنين طي قرارداد ديگري خودرو ال-90 از خدمات پس از فروش ايران خودرو و سايپا استفاده خواهد كرد.
شركت ايراني - فرانسوي كارخانه‌ساخت خودرو تاسيس مي‌كند كه مدل‌هاي ديگر از رنو ال-90 در اين كارخانه توليد مي‌شود. همچنين سايپا و ايران خودرو در گام اول ال-90 را با طراحي شركت رنو توليد مي‌كنند.
در طول دو سال تا اجراي اين طرح كه حدودا تابستان 84 است، سايپا و ايران خودرو تزيينات و طراحي بدنه جداگانه‌اي را به توليدات ديگر خود روي پلات فورم اين خودرو اضافه مي‌كنند.
شركت ايراني - فرانسوي وظيفه تامين كليه اجزاي پلات فورم براي شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا و شركت خودروسازي ديگري را دارد.
يكي ديگراز وظايف شركت مشترك ايراني - فرانسوي ايجاد پايگاه ساخت اجزاي پلات فورم در ايران است كه بدين منظور شركت رنو كارههاي لازم براي همكاري مشترك قطعه‌سازان ايراني - فرانسوي جهت ساخت اجزاي پلات فورم با كيفيت قابل قبول رنو و امكان صادرات به زنجيره شركت رنو فراهم مي‌شود. در اين قرارداد اصلي 50 درصد بالانس ارزي پيش‌بيني شده است كه از مجموعه صادرات خودرو و قطعات تامين مي‌شود.