براساس اسناد و مدارک به دست آمده، اولین مولد برق درسال1302(ه.ق)1264(ه.ش) به قدرت خدود سه کیلووات به دستور ناصرالدین شاه قاجار به وسیله حاجی محمدحسین امین الضرب به ایران وارد و در دربار سلطنتی نصب شد.پس ازآن درسال1318(ه.ق) یک دستگاه مولدباقدرت 12 اسب بخار باولتاژ110 ولت جریان مستقیم برای نصب در حرم امام رضا(ع) خریداری شدکه درسال1320(ه.ق) به بهره برداری رسید.سه سال بعد مولد دیگری با قدرت 25 اسب بخار توسط حاج امیر رضوی معروف به ( چراغ برقی ) خریداری ودرکنار مولد اول نصب شد.