پایه صنعت برق در گیلان اولین بار درسال 1342(ه.ق) توسط مرحوم میرزا محمد اصفهانی بنا نهاده شد.وی امتیازی به مدت 50سال برای ایجاد چراغ برق دریافت واولین موتور برق از نوع روستون رابه قدرت200ااسب بخار درخیابان چراغ برق(17شهریورکنونی) رشت نصب کرد.به تدریجدردیگرشهرهای استان گیلان همچون انزلی و لاهیجان نیز کارخانه برق احداث شدکه امورفنی آنهاراکارشناسان آلمانی برعهده داشتند.با ملی شدن صنایع آب و برق در سال 1344(ه.ش) شرکت برق منطقه ای گیلان درزمره اولین شرکتهای برق منطقه ای بود که به همراه 10 شرکت دیگر تاسیس شد