واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری
یکی از چندین مرکزی که دست اندرکار فراهم آوری اعضای پیوندی هستند واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری میباشد.
من سالها پیش با این مرکز آشنا شدم و در همان ابتدا اولین کاری که انجام دادم ثبت نام در بانک این واحد بود.
الآن چند سالی است که عموم مردم عزیز کشورمان با مقوله پیوند عضو و راههای فراهم آوری اعضاء پیوندی آشنا شده اند و این موضوع بصورت بسیار گسترده در رسانه های کشور مورد بررسی قرار گرفته و دیگر مردمی که با مرگ مغزی و مسایل مرتبط با آن آشنا نبوده اند کمابیش از جوانب و مسایل آن مطلع گشته و با روحیه عطوفت و انساندوستی ای که پروردگار متعال در ما ایرانیان به ودیعه گذاشته خوشبختانه روز به روز نیز بر تعداد کسانی که رضایت می دهند با اعضاء بدن عزیزانشان که دچار مرگ مغزی شده عزیز دیگری به زندگی امیدوار شود بیشتر و بیشتر می شود.
ولی آیا میدانید که دست اندرکاران این امر مهم چه راه سختی را پشت سر گذاشته اند؟
یادم می آید در حدود 15 سال پیش در نمایشگاه بین المللی در حال بازدید از غرفه انجمن حمایت از بیماران کلیوی بودم که متوجه شدم آن انجمن از کسانی که مایل به اهداء اعضائ بدنشان پس از مرگ بودند ثبت نام می نماید.بدون لحظه ای تامل برای ثبت نام اقدام کردم ولی مادرم که همراه من بود با تردید به این موضوع نگاه می کرد و به من گفت حالا یک مقدار صبر کن و بیشتر راجع به این موضوع فکر کن و بعد ثبت نام کن! تعجب کردم و به او گفتم چرا باید برای اهداء اعضاء بدنم که پس از مرگ هیچ احتیاجی به آنها ندارم باید تامل کنم؟!
و تعجب نداشت! مادر من هم مانند تمام مادرهای دیگر برای این موضوع نگران بود که آیا زمانی که شاید من دچار مرگ مغزی شوم تمام تست های تشخیصی برای تایید مرگ مغزی بدرستی انجام خواهد شد ؟ و آیا اگر من در این لیست ثبت نام کنم آیا واقعا مسئولین این امر از مرگ من مطمئن خواهند شد و پس از آن از اعضاء بدنم استفاده می نمایند؟
و این نگرانی در آن زمان طبیعی بود. ولی حالا پس از گذشت سالها دیگر مادران این مرزوبوم بهتر می توانند با مسئله اهداء عضو عزیزانشان کنار بیایند.
و من خود بدلیل همکاری با اینگونه مراکز بارها و بارها شاهد بوده ام که چه حساسیتهایی برای تایید مرگ مغزی بیماران بکار برده می شود و چه تجهیزاتی برای دقت در این کار اختصاصا برای واحدهای دست اندرکار از خارج وارد کشور شده است.و مرگ مغزی هیچ بیماری بدون تستهای مختلف و دقیق که توسط چندین متخصص بیهوشی-مغز و اعصاب-قلب و عروق-جراحی و ..... در چند نوبت انجام می شود تایید نخواهد شد.
پس بیایید با عضویت در مراکز فراهم آوری اعضاء پیوندی برای زندگی پس از مرگ خود نیز گامی مهم برداریم.
با مراجعه به آدرس اینترنتی :http://www.iranehda.ir/ میتوانید فرم ثبت نام را تکمیل کنید تا کارت عضویت شما از طریق پست برایتان ارسال گردد.
همین الآن این کار را انجام دهید!

__________________