سلام و تشکردوست عزیز کامل و جامع و مفید اما تکراری بود اگه مطلب جد یدی داری منم در جریان بذار
من از طرفداران پر و پا قرص بونسای هستم و آرزو دارم یه روز برسه که خودم با دستای خودم یه بونسای درست کنم
تو تا حالا تجربه شو داشتی؟؟