براي اولين بار در جهان فرآيند توليد پپتيد دارويي با فناوري نوين بيوتكنولوژي، براي درمان اسكلروز متعدد (بيماري ام.اس) در دانشگاه اصفهان انجام شد.
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد راهنماي اين پروژه گفت: اين پروژه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد مهدي عباسيان به انجام رسيد و از آنجا كه تاكنون گزارشي از توليد پپتيد دارويي به صورت تراريختي منتشر نشده بود، به لحاظ اهميت اين پپتيد دارويي، فرآيند آن به شماره 6103369 در سازمان ثبت اختراعات آمريكا (USPTO) به صورت پننت به ثبت رسيده است.رضا زارعي با بيان اينكه بيماري اسكلروز متعدد (ام.اس) از جمله بيماريهاي مزمن سيستم اعصاب مركزي انسان است و در آغاز بزرگسالي آشكار و موجب مشكلات طاقت فرسايي براي مبتلايان و اطرافيان بيمار مي شود، گفت: به تخمين انجمن ام.اس حدود 30 هزار در ايران به اين بيماري مبتلا هستند كه بخش قابل توجهي از آنان حدود 3000 در استان اصفهان زندگي مي كنند.
وي افزود: در سال 2006 يك گروه كانادايي موفق به توليد پپتيد دارويي به روش شيميايي شدند كه به صورت قابل توجهي در كند كردن روند بيماري مؤثر است.عضو گروه بيوتكنولوژي دانشكده كشاورزي توليد اين پروتئين به روش بيوتكنولوژي را براي اولين بار در جهان اعلام كرد و گفت: اين پروژه خوشبختانه پس از 3 سال فعاليت مداوم، در سال 87، سال نوآوري و شكوفايي به نتيجه رسيد.
زارعي همچنين، مطالعه «پروتئوم» گياهان مختلف، توليد تراريختي انواع پروتئين و آنزيم و همچنين مطالعه ماركرهاي ژنتيكي و استخراج و شناسايي ژنهاي گياهي را از ديگر فعاليتهاي در دست اقدام گروه بيوتكنولوژي دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان برشمرد.