روند نابودي آمازون در برزيل كاهش يافته است روند نابودي آمازون در برزيل كاهش يافته است رييس جمهوري برزيل، ضمن استقبال از ارقام جديدي كه حاكي از كاهش ‪۲۵‬ درصدي روند نابودي جنگل‌هاي آمازون است، گفت اين امر مانع از توليد و انتشار ميليون‌ها تن گاز دي‌اكسيدكربن به جو شده است. به گزارش روز سه‌شنبه شبكه خبري بي‌بي‌سي، دولت برزيل اعلام كرده است كه سياست‌هاي محيط زيستي از جمله ممانعت از قطع غيرقانوني درختان در اين كاهش موثر بوده است. "لوييس ايناسيو لولا داسيلوا" رييس جمهوري برزيل همچنين گفت ارقام جديد نشان مي‌دهد حفاظت از محيط زيست در آمازون مانع از افزايش زمين‌هاي كشاورزي در برزيل نمي‌شود. وي افزود:"معتقدم رشد همراه با حفاظت از محيط زيست ميسر است. چالشي كه با آن روبه‌رو هستيم اين است كه بدانيم چطور از جنگل استفاده كنيم، چطوراز محيط زيست حفاظت كنيم و همزمان زندگي مردم را بهبود بخشيم." آمارهاي منتشر شده حاكي از آن است كه بين اوت ‪ ۲۰۰۵‬تا ژوييه ‪۲۰۰۶‬ (مرداد ‪ ۱۳۸۴‬تا تير ‪ (۱۳۸۵‬روند نابودي جنگل‌هاي آمازون ‪ ۲۵‬درصد كاهش يافت و به حدي رسيد كه دست كم از سال ‪ ۲۰۰۰‬تاكنون پايين‌ترين حد محسوب مي‌شود. برزيل سالانه حدود يك ميليارد تن گاز دي‌اكسيد كربن توليد مي‌كند. رييس جمهوري اين كشور گفت كاهش روند نابودي جنگل‌هاي آمازون مانع از توليد ‪ ۴۱۰‬ميليون تن گازهاي گلخانه‌اي شده و علاوه بر اين، از قطع ‪ ۶۰۰‬هزار درخت نيز جلوگيري به عمل آمده است. رييس جمهوري اين كشور اعتقاد دارد كه امكان مصالحه رشد اقتصادي و حفاظت از محيط زيست وجود دارد،آما "پائولو موتينهو" هماهنگ‌كننده موسسه تحقيقاتي محيط زيست آمازون مي‌گويد كه افزايش بهاي كالاها ممكن است روند نابودي جنگل‌ها را مجددا تسريع كند. اگر بهاي كالاهايي نظير سويا به افزايش خود ادامه دهد، روند نابودي جنگل‌ها نيز مجددا افزايش پيدا مي‌كند.