تکست آهنگ وای که چه حالیه از امیر تتلو و اردلان طعمهخواننده: امیر تتلو و اردلان طعمه
آهنگ: وای که چه حالیه

امیر تتلو:
درسته پول ندارم
ولی خوب دل که دارم
خط ثابت ندارم
ولی ایرانسل که دارم
از بین این همه من یه خانوم خوشکل که دارم (2)

درسته بنز ندارم
ولی 206 که دارم
توی جردن نه ولی خونه تو تجریش که دارم
یه خانوم که رفته برنزه کرده تو کیش که دارم (2)

وای که چه حالیه
همه چی عالیه
خوش می گذره با اینکه جیب من خالیه

وای که چه حالیه
همه چی عالیه
خوش می گذره با اینکه جیب من خالیه

اردلان طعمه:
تو که هی لج می کنی اون ابروهاتو کج می کنی
دِ بگو ببینم حالا که جیبم خالیه واسم خرج می کنی؟
حالا که فرچه گاری ندارم لیسانس معماری ندارمو
ماشین سواری ندارم و ویلا توی ساری ندارمو
یه پول هزاری ندارم وحساب جاری ندارمو
ملک تجاری ندارم و چیزایی که داریو ندارم
باز منو هول می کنی؟
پسرا رو اوسکل می کنی
سر کیسه رو شل می کنی
جیب منو باز پر می کنی

امیر تتلو:
تو که کت پوست مار می پوشی
لباس مارکدار می پوشی
مانتو چاکدار می پوشی
کفشای ساق دار می پوشی
سمت اون یکی نرو
تو رو خدا بگیر منو
سمت اون یکی نرو
تو رو خدا بگیر منو

کت پوست مار ندارم
شلوار لی که دارم
پاسپورت کانادایی نه ولی کارت ملی که دارم
یه خانوم خوب تر از تیم ملی که دارم (2)

چایی ساز نه ندارم
ولی قوری که دارم
یخچال ساید بای ساید نه
ولی معمولی که دارم
یه خانوم شبیه آنجیلنا جولی که دارم (2)

وای که چه حالیه
همه چی عالیه
خوش می گذره با اینکه جیب من خالیه

وای که چه حالیه
همه چی عالیه
خوش می گذره با اینکه جیب من خالیه

برچسب: متن آهنگ وای که چه حالیه از امیر تتلو و اردلان طعمه