2. جنگ افزارهای شیمیایی


تعریف عوامل شیمیایی


آن دسته از مواد و یا ترکیبات شیمیایی را که در صورت انتشار مناسب و تأثیر شیمیایی منجر به مرگ، آسیب و ناتوانی در انسان و حیوان و یا از بین رفتن گیاه می شوند، عوامل شیمیایی می نامند. وسایل کاربرد این مواد را در عملیات جنگی، جنگ افزار شیمیایی می گویند. عوامل شیمیایی را که به صورت گاز، بخار، افشانه (آئروسل)، جامد و مایع پخش می شوند و از طریق دستگاه تنفسی، گوارشی و پوست به بدن وارد می گردند، معمولا با توجه به چگونگی مشخصات و اثرات فیزیولوژیک خود به چهار دسته ی عمده تقسیم می شوند:


الف) ناتوان کننده ها:
از جمله ناتوان کننده های نه چندان قوی که از آنها برای کنترل شورش استفاده می کنند، گاز اشک آور سی.اس(CS ) و سی.ان(CN) و برموربنزیل سیانید هستند. از ناتوان کننده های قوی که کاربرد نظامی دارند، می توان از آدامسیت(Adamsite) و کلروپیکرین(Chloropicrine) نام برد. به طور کلی این عوامل سبب کاهش توان رزمی نیروهای مقابل شده، قدرت جنگجیدن را از نیروها سلب می کند.


ب) عوامل زیان بخش
منظور از کاربرد این عوامل، کشتن افراد به طور ارادی و عمدی نیست، بلکه به ستوه آوردن و ایذای دشمن است و احتمال اینکه بخشی از قربانیان این عوامل کشته شوند نیز وجود دارد. معمولی ترین این عوامل گاز نیتروژن موستارد و هیپریت هستند که از اهمیت کاربردی ویژه ای برخوردارند. هیپریت که به صورت مایع زرد رنگ با بوی شبیه خردل است، فورا تشخیص داده می شود. قدرت پراکندگی این عوامل کم است و جزو عوامل پایدار به حساب می آیند.
در مرحله ی اول، ضایعات پوستی بر اثر ماده ی هیپریت ظاهر می شود و در پی آن کبد، کلیه و ششها آسیب می بینند، اثرات مسمومیت به طور کلی و نیز ناراحتی های دیگر در دراز مدت، بویژه سرطان، در انسان ظاهر می شود. آسیب های پوستی پس از یک مدت نسبتا طولانی بدون تحریک و خارش در ظرف مدتی (2 تا 6 ساعت) به وسیله ی پیدایش حباب ها که پوست سطحی از پوست زیرین کاملا جدا می شود، به وجود می آید. عواقب آن چرکی شدن مزمن می باشد که معالجه ی آن هفته ها و ماهها به طول می انجامد.
تنفس هیپریت خطرناک است و باعث تشکیل مایعات سمی در ششها می شود. با کمترین مقدار سم، چشم ها ملتهب می شوند. پس از تأثیر سم هیپریت که در بالا ذکر شد، به طور کلی حیرت، ناآرامی، درد پیشانی، پیچیدن صدا در گوش، لرزش دستها، بی حسی، بی اشتهایی و از بین رفتن قدرت بدنی ظاهر می شود. همچنین در آسیب دیدگی مزمن، اثرات ناراحت کننده ای کم کم بروز کرده، باعث به تأخیر افتادن بهبود می شود. از سایر عوامل زیان بخش می توان دو سم روانی Lsd25 و BZ را نام برد که باعث بروز وضعیت شبه روانی می گردند و برای هدف های نظامی آزمایش شده اند.
پ) عــوامـل کـــشـنده

1. عوامل اعصاب
عمده ترین عوامل شیمیایی کشنده، عوامل اعصاب هستند که سبب از کار افتادن نیروی محرکه و مختل شدن سیستم اعصاب گردیده، و در مدتی بسیار کوتاه موجب مرگ می شوند. این عوامل عبارتند از: تابون(GA)، سارین(GB)، سومان(GD) و VX سمی ترین ماده ی شیمیایی بوتولیسم توکسین است که به کار بردن اندکی از آن باعث مرگ آنی می شود.


2. عوامل خفه کننده ی سمی
از جمله عوامل خفه کننده کلر، کلروپین، فسژن و کربنیل کلراید است که موجب خفگی و مرگ انسان می شود. این عوامل ترشحات فراوانی را در ششها به وجود می آورند و موجب خفگی فرد می شوند.


3. عوامل خون
تنفس این دسته از مواد پس از جذب شدن در خون، اثر سمی خود را ظاهر می کنند. این مواد عبارتند از: هیدروژن سیانید، آرسین ها، سیانوژن کلراید و برموسیان.


مقصود از گازهای خونی مواد جنگ افزارهای شیمیایی کشنده ای هستند که در تنفس سلولی دخالت می کنند. این گازها ممکن است از راه های مختلف اثر نمایند گاهی مانع جذب اکسیژن سلول از خون شده و گاهی نیز در تبادل گاز کربنیک بین نسج و خون و هوای ریه ها اختلال ایجاد می کنند